Desenvolupament Aplicacions Mòvils


Desenvolupem Aplicacions per a dispositius mòbils (smartphones, tablets), col·laborant amb el Client en la definició de l’aplicació adequada a cada necessitat.
Treballem sobre les plataformes més esteses actualment:

• IOS (iPhone, iPad)
• Android
• Windows Phone

También fem adaptacions de pàginas web a dispositius movils.

Portins el seu progecte i el farem realitat!

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail